AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300823/aaa-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-to-chuc-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-cong-ty-co-phan-tap-doan-an-phat-holdings.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *