ACB: Quyết định của HĐQT về việc hợp tác với CK ACB liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo Quyết định của HĐQT về việc hợp tác với CK ACB liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300847/acb-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-hop-tac-voi-ck-acb-lien-quan-den-giao-dich-hop-dong-tuong-lai-trai-phieu-chinh-phu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *