ACC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300759/acc-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-viec-nhan-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *