AGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thành Châu, Nguyễn bá Sáng, Nguyễn Mai Giang

Nguyễn Thành Châu, Nguyễn bá Sáng, Nguyễn Mai Giang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300756/agg-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-nguyen-thanh-chau-nguyen-ba-sang-nguyen-mai-giang.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *