AGG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án kinh doanh sử dụng vốn vay nước ngoài

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án kinh doanh sử dụng vốn vay nước ngoài như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283270/agg-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-phuong-an-kinh-doanh-su-dung-von-vay-nuoc-ngoai.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *