AGM: Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm toán nội bộ

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm toán nội bộ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285262/agm-thong-bao-thay-doi-nhan-su-thanh-vien-ban-kiem-toan-noi-bo.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *