AME: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AME của CTCP Alphanam E&C như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Nội dung xin ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
          – Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01/2023
          – Địa điểm thực hiện: Dự kiến tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1300998/ame-ngay-dang-ky-cuoi-cung-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *