ANV: Báo cáo phát hành ESOP và nghị quyết HĐQT số 132

Công ty Cổ phần Nam Việt báo cáo phát hành ESOP và nghị quyết HĐQT số 132 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283605/anv-bao-cao-phat-hanh-esop-va-nghi-quyet-hdqt-so-132.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *