ANV: Thông báo về việc điều chỉnh thông tin ngày trả cổ tức năm 2021 tại Thông báo số 1813/TB-SGDHCM ngày 04/10/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thông tin ngày trả cổ tức năm 2021 tại Thông báo số 1813/TB-SGDHCM ngày 04/10/2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt (mã CK: ANV ) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284108/anv-thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-thong-tin-ngay-tra-co-tuc-nam-2021-tai-thong-bao-so-1813-tb-sgdhcm-ngay-04-10-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *