APG: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312844/apg-giai-trinh-chenh-lech-lnst-quy-4-2022-so-voi-cung-ky-nam-truoc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *