APH: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi các điều khoản, điều kiện của trái phiếu

ông ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi các điều khoản, điều kiện của trái phiếu như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300641/aph-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-dieu-chinh-lai-suat-trai-phieu-va-thay-doi-cac-dieu-khoan-dieu-kien-cua-trai-phieu.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *