AVC: Bán đấu giá 02 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng

Bán đấu giá 02 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng của Công ty Thủy điện A Vương.
 
1. Loại nội dung: Đấu giá
 
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam
 
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: 6/4 Mạc Thái Tổ, tổ 43 Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 
4. Địa điểm bán đấu giá: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiabtn.com của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.
 
5. Tên đơn vị có tài sản: Công ty Thủy điện A Vương
 
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 
7. Nội dung tài sản bán: Bán đấu giá 02 xe ô tô cũ, đã qua sử dụng của Công ty Thủy điện A Vương.
 
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 21-11-2022 09:00 đến ngày: 05-12-2022 16:00
 
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 28-11-2022 08:00 đến ngày: 02-12-2022 16:00
 
10. Thời gian bán đấu giá: 08-12-2022 09:00
 
11. Số điện thoại liên hệ: 02437820483
 
12. Địa chỉ Email: dgtsbactrungnam@gmail.com
 
13. Mã chuyển khoản: bactrungnam3171911

Tệp đính kèm:   20221121102300.pdf

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283771/avc-ban-dau-gia-02-xe-o-to-cu-da-qua-su-dung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *