Ba tháng cuối 2022, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong (NTP) suy giảm do đâu?

Theo đó, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu thuần quý IV đạt 1.562 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp ở mức 22,6% tăng 3,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Ba tháng cuối 2022, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong (NTP) suy giảm do đâu?
Các chi phí gia tăng kéo lợi nhuận sau thuế của NTP giảm 42% so với cùng kỳ còn 69 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi theo quý thấp nhất của công ty kể từ quý 1/2018.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ 12 tỷ đồng tại công ty liên kết, trong khi quý IV/2021, doanh nghiệp lãi 23 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng đã tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 45 tỷ đồng.

Quý cuối năm qua, Nhựa Tiền Phong còn ghi nhận chi phí bán hàng tăng mạnh 92% so với cùng kỳ lên 191 tỷ đồng. Các chi phí gia tăng kéo lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 42% so với cùng kỳ còn 69 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi theo quý thấp nhất của Nhựa Tiền Phong kể từ quý I/2018.

Theo giải trình từ phía công ty, trong kỳ doanh thu bán hàng của công ty mẹ giảm nhiều so với cùng kỳ, đồng thời tình hình kinh doanh không tích cực tại các công ty liên kết cũng là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận quý 4/2022 giảm so với cùng kỳ.

Trước đó, Nhựa Tiền Phong đã báo lãi quý II/2022 cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động với lợi nhuận trước thuế đạt gần 212 tỷ đồng. Nhờ đó, luỹ kế cả năm 2022, Nhựa Tiền Phong đạt 5.685 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 18% so với cùng kỳ, LNST đạt 479,5 tỷ đồng tăng nhẹ 2,7% so với năm 2021 tương đương EPS đạt 3.701 đồng.

Được biết, năm 2022 NTP lên kế hoạch doanh thu 5.175 tỷ đồng, tương ứng tăng 6% so với mức thực hiện trong năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 465 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với năm 2021. Như vậy với kế hoạch này NTP đã hoàn thành được 110% kế hoạch doanh thu và vượt 21,3% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Cuối quý IV/2022, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.064 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Chỉ tiêu hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 1.535 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 601 tỷ đồng tiền và tiền gửi có kỳ hạn, giảm 242 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại ngày 31/12/2022, Nhựa Tiền Phong có 2.233 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn là 1.699 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với đầu năm và doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay dài hạn. Chi phí lãi vay trong năm 2022 của doanh nghiệp ở mức 79 tỷ đồng, tăng 89% so với năm trước.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý IV/2022 của doanh nghiệp đạt 2.831 tỷ đồng, gồm 1.023 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 512 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế – Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Quỳnh Nga

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/vi-dau-loi-nhuan-quy-iv2022-cua-nhua-tien-phong-ntp-sut-giam-manh-166474.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *