Bac A Bank: Lãi trước thuế 2022 tăng 18%, nợ xấu giảm 24%

Bac A Bank: Lãi trước thuế 2022 tăng 18%, nợ xấu giảm 24%

Theo BCTC hợp nhất, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) đạt lãi trước thuế năm 2022 gần 1,073 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Nợ xấu tại thời điểm cuối năm giảm 24% so với đầu năm.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của BAB tăng trưởng so với năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt gần 2,518 tỷ đồng, tăng 19%.

Hoạt động dịch vụ thu về khoản lãi hơn 91 tỷ đồng, tăng 41%, nhờ thu dịch vụ ủy thác và đại lý 67 tỷ đồng (+81%). Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 74%, đạt gần 52 tỷ đồng, nhờ thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay 172 tỷ đồng (+67%).

Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 37%, chỉ còn hơn 107 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 31%, lên mức 1,716 tỷ đồng, trong đó chi phí cho nhân viên tăng 43% (lên 1,084 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh xấp xỉ năm trước ở mức 1,156 tỷ đồng. Trong năm, BAB dành ra gần 110 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (-57%) cộng thêm được hoàn nhập dự phòng hơn 26 tỷ đồng. Kết quả, BAB thu được gần 1,073 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước.

Như vậy, BAB đã vượt hơn 7% kế hoạch lãi trước thuế 1,000 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022 của BAB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Ngân hàng tăng 8% so với đầu năm, lên mức 128,827 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 23% (còn 786 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 27% (11,037 tỷ đồng), tiền cho vay các TCTD khác giảm 55% (còn 857 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên gần 96,905 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 48%, ghi nhận 7,837 tỷ đồng, chủ yếu là kỳ hạn dưới 5 năm. Tiền gửi của các TCTD khác tăng 22% lên mức 11,047 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của BAB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Chất lượng nợ vay tại thời điểm cuối năm cũng cải thiện so với đầu năm. Tổng nợ xấu tại ngày 31/12/2022 giảm 24%, còn gần 500 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ 0.77% xuống còn 0.53%.

Chất lượng nợ vay của BAB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/bac-a-bank-lai-truoc-thue-2022-tang-18-no-xau-giam-24-737-1032585.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *