BAF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Ngọc Ấn

Phan Ngọc Ấn thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301039/baf-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-phan-ngoc-an.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *