BAF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Siba Holdings

CTCP Siba Holdings thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/21/1301040/baf-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-to-chuc-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-ctcp-siba-holdings.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *