BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Tệp đính kèm:   AttachedFile.zip

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312778/bce-giai-trinh-chenh-lech-lnst-bctc-hn-va-rieng-quy-4-2022-so-voi-cung-ky-nam-truoc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *