BCE: Thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm Phó TGĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo  thay đổi nhân sự bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283468/bce-thong-bao-thay-doi-nhan-su-bo-nhiem-pho-tgd.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *