BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Bảo Cát

Hoàng Bảo Cát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283136/bcg-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-hoang-bao-cat.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *