BCG: Báo cáo thay thế Báo cáo kết quả sử dụng vốn điều lệ đến ngày 28/04/2022 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital công bố Báo cáo thay thế Báo cáo kết quả sử dụng vốn điều lệ đến ngày 28/04/2022 đã kiểm toán như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300604/bcg-bao-cao-thay-the-bao-cao-ket-qua-su-dung-von-dieu-le-den-ngay-28-04-2022-da-kiem-toan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *