BIC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313126/bic-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *