BID: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313577/bid-bao-cao-dinh-ky-tinh-hinh-thanh-toan-goc-lai-trai-phieu-doanh-nghiep.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *