BID: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 (phân phối trực tiếp)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 (phân phối trực tiếp) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313576/bid-bao-cao-ket-qua-phat-hanh-trai-phieu-ra-cong-chung-dot-2-phan-phoi-truc-tiep.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *