BID: Quyết định của HĐQT về chủ trương thoái vốn đầu tư tại MHBR thông qua hình thức giải thể doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về chủ trương thoái vốn đầu tư tại MHBR thông qua hình thức giải thể doanh nghiệp như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283762/bid-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-chu-truong-thoai-von-dau-tu-tai-mhbr-thong-qua-hinh-thuc-giai-the-doanh-nghiep.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *