BKG: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 2

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 2 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283226/bkg-thong-bao-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan-lan-thu-2.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *