BMF: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP xuất khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Đồng Nai


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313445/bmf-thong-qua-vie-c-vay-vo-n-ba-o-la-nh-ta-i-ngan-ha-ng-tmcp-xua-t-kha-u-vie-t-nam-eximbank-chi-nha-nh-do-ng-nai.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *