BMI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC)

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283900/bmi-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-to-chuc-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-cong-ty-tnhh-mtv-dau-tu-scic-sic.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *