BNA bị xử phạt 225 triệu đồng vì nhiều vi phạm

BNA bị xử phạt 225 triệu đồng vì nhiều vi phạm

Ngày 14/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 850/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA).

Cụ thể, Công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và 2021, trong năm 2020 và 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với bên liên quan của người quản lý doanh nghiệp gồm CTCP Á Long và CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam. Tuy nhiên, các giao dịch trên chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận.

Bên cạnh đó, Công ty cũng phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Công ty có 3 công ty con là: Công ty TNHH Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà, CTCP Liên doanh sản xuất Bảo Ngọc Thái Lan và CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty có 2 công ty con là: Công ty TNHH Chế biến Nông sản thực phẩm Hồng Hà và CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam. Tuy nhiên, Công ty không công bố thông tin về Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết trong năm 2021.

Đồng thời, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với nhiều nghị quyết.

Tổng số tiền BNA bị phạt hành chính là 225 triệu đồng.

Đông Tư

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/11/bna-bi-xu-phat-225-trieu-dong-vi-nhieu-vi-pham-830-1018278.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *