BNA: Quyết định xử phạt hành chính về thuế số 2055/QĐ-CTHN-TTKT10-XPVPHC ngày 16/01/2023.


.

Tệp đính kèm:   1.BNA_2023.1.19_4c5b394_CBTT_so_4.pdf

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313225/bna-quyet-dinh-xu-phat-hanh-chinh-ve-thue-so-2055-qd-cthn-ttkt10-xpvphc-ngay-16-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *