BSI: Biên bản, nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo biên bản, nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283606/bsi-bien-ban-nghi-quyet-va-tai-lieu-hop-dhdcd-bat-thuong-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *