BSI: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283602/bsi-thong-bao-thay-doi-nhan-su-hdqt-bks.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *