BTD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Nguyễn Duy Hưng


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hưng
– Mã chứng khoán: BTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 319.510 CP (tỷ lệ 4,98%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 45.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 365.210 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,7%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 15/11/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283330/btd-bao-cao-so-huu-cua-co-dong-lon-nguyen-duy-hung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *