BTN: Mai Thế Dũng – Chủ tịch HĐQT – đã mua 151.500 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Thế Dũng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: BTN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 82.500 CP (tỷ lệ 1,88%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 151.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 234.000 CP (tỷ lệ 5,32%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa được giá mong muốn
– Ngày bắt đầu giao dịch: 21/10/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 11/11/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283105/btn-mai-the-dung-chu-tich-hdqt-da-mua-151-500-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *