BTN: Nguyễn Thị Thanh Vi – Ủy viên HĐQT – đã mua 7.600 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Vi
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: BTN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.600 CP (tỷ lệ 0,17%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa được giá mong muốn
– Ngày bắt đầu giao dịch: 21/10/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 11/11/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283131/btn-nguyen-thi-thanh-vi-uy-vien-hdqt-da-mua-7-600-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *