BTN: Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – đã mua 10.400 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Mạnh Hùng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: BTN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 75 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.475 CP (tỷ lệ 0,24%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa được giá mong muốn
– Ngày bắt đầu giao dịch: 21/10/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 11/11/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283343/btn-tran-manh-hung-pho-chu-tich-hdqt-giam-doc-da-mua-10-400-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *