BVSC điều chỉnh giảm hơn 40% kế hoạch lãi 2022

BVSC điều chỉnh giảm hơn 40% kế hoạch lãi 2022

HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2022.

Theo kế hoạch điều chỉnh năm 2022, so với kế hoạch cũ, BVSC giảm gần 21% doanh thu về 925 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 41% còn 166.4 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào tháng 04/2022, BVSC đặt kế hoạch tổng doanh thu 1,169 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 283.5 tỷ đồng, đều tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy với kế hoạch mới, doanh thu và lợi nhuận 2022 của BVSC dự kiến giảm lần lượt 20% và 10% so với kết quả 2021.

Các chỉ tiêu kế hoạch được điều chỉnh của BVSC
(Đvt: Tỷ đồng)

Nguồn: BVSC

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2022, BVSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 162 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Mức giảm chủ yếu đến từ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 49% (đạt 11.4 tỷ đồng); doanh thu môi giới giảm 40% (còn 67 tỷ đồng).

Tương tự, tổng chi phí hoạt động giảm 34%, còn 81 tỷ đồng. Lỗ các tài sản tài chính FVTPL giảm hơn 53%, còn gần 17 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ bán FVTPL giảm 84% so với quý 3/2021.

Đáng chú ý, khoản doanh thu hoạt động tài chính quý 3 tăng đột biến hơn 21 tỷ đồng toàn bộ từ lãi tiền gửi không kỳ hạn, trong khi cùng kỳ năm trước là 6 triệu đồng. Luỹ kế đến 30/09, lãi tiền gửi không kỳ hạn đem lại 44 tỷ đồng doanh thu tài chính cho công ty.

Khấu trừ các chi phí, BVSC báo lãi trước thuế hơn 47 tỷ đồng và sau thuế đạt 38 tỷ đồng; lần lượt tăng 11% và 16% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BVSC thu về 646 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 18%. Đồng thời, lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt 128 tỷ đồng và 102 tỷ đồng; giảm 44% và 45% so với cùng kỳ năm trước.

Thế Mạnh

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/11/bvsc-dieu-chinh-giam-hon-40-ke-hoach-lai-2022-737-1018703.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *