C32: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mau cổ phiếu phát hành thêm của TDCLA

Công ty Cổ phần CIC39 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mau cổ phiếu phát hành thêm của TDCLA như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283526/c32-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-chu-truong-mau-co-phieu-phat-hanh-them-cua-tdcla.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *