Cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Vũ Anh Tuấn

Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 22 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) nhiệm kỳ 2010 – 2015 và ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Vũ Anh Tuấn - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐTV SBIC Vũ Anh Tuấn.

UBKT Trung ương kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ông Cao Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Đồng thời, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 22 ngày 1-2/11, UBKT Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.

UBKT Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Hậu quả, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc quản lý và sử dụng kinh phí tái cơ cấu doanh nghiệp, làm thất thoát, lãng phí lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cá nhân bị xử lý hình sự.

Trách nhiệm của các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Đảng ủy SBIC các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các ông Vũ Anh Tuấn (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên), Cao Thành Đồng (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty) và một số cá nhân.

Cơ quan Kiểm tra Trung ương đánh giá, những vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và các cá nhân nêu trên “gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.

Nguồn: https://cafef.vn/canh-cao-chu-tich-hdtv-tong-cong-ty-cong-nghiep-tau-thuy-vu-anh-tuan-2022122119110463.chn

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *