Cao su An Thịnh tất toán 650 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh mới đây đã tất toán 650 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã ATLCH2224001.
 
Mã trái phiếu ATLCH2224001 có mệnh giá 1 triệu đồng, phát hành ngày 11/02/2022 với kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 11/2/2024. Khối lượng phát hành là 650 tỷ đồng. Mã trái phiếu này được lưu ký tại Công ty cổ phần chứng khoán VPBank với lãi suất phát hành là 8,5%/năm.
 
Từ ngày 24/11/2023 đến ngày 27/11/2023, Đầu tư Cao su An Thịnh đã tiến hành tất toán toàn bộ lô trái phiếu ATLCH2224001. Sau khi giao dịch thành công, Đầu tư Cao su An Thịnh không còn mã trái phiếu nào đang lưu hành.
 
 
Tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Đầu tư Cao su An Thịnh ghi nhận vốn chủ sở hữu âm sâu hơn 1.283 tỷ đồng, trong khi kỳ trước cũng ghi nhận âm 951,8 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tại ngày 1/8/2023 là 1.411,6 tỷ đồng. Hết 6 tháng đầu năm, Đầu tư Cao su An Thịnh báo lỗ 45,7 tỷ đồng, kỳ trước báo lỗ 55,7 tỷ đồng.
 
Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh có trụ sở chính tại phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP.HCM với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là trồng cây cao su.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/12/1/1529688/cao-su-an-thinh-tat-toan-650-ty-dong-trai-phieu-truoc-han.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *