CAP: Nguyễn Huy Thông – Phó Giám đốc – đã mua 2.500 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Thông
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
– Mã chứng khoán: CAP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.110 CP (tỷ lệ 0,56%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.500 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46.610 CP (tỷ lệ 0,59%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 19/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313303/cap-nguyen-huy-thong-pho-giam-doc-da-mua-2-500-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *