CAP: Nguyễn Văn Trữ – Phó Giám đốc – đã mua 600 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Trữ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
– Mã chứng khoán: CAP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.547 CP (tỷ lệ 0,34%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27.147 CP (tỷ lệ 0,35%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 19/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 18/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313302/cap-nguyen-van-tru-pho-giam-doc-da-mua-600-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *