Cập nhật BCTC quý 4 ngày 21/01: Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng bằng lần, ngay trước thềm năm Quý Mão

Những doanh nghiệp mới công bố đạt mức tăng trưởng bằng lần:

– Thủy điện Hủa Na (HNA) tăng 260% trong quý 4 và 338% trong năm 2022

– Mía đường Sơn La (SLS) tăng 213% trong quý 4 và 179% trong năm 2022

– LNTT Cao su Phước Hòa (PHR) tăng 170% trong quý 4 và 89% trong năm 2022

– Vitrichem (HVT) tăng 148% trong quý 4 và 155% trong năm 2022

Những doanh nghiệp lỗ hơn 100 tỷ:

– Vietnam Airlines (HVN) lỗ 2,518 tỷ đồng trong quý 4, cả năm lỗ 10,091 tỷ

– Nam Kim (NKG) lỗ 400 tỷ trong quý 4, cả năm lỗ 46 tỷ

– Bamboo Capital (BCG) lỗ 318 tỷ trong quý 4, cả năm lãi 774 tỷ đồng

– Chứng khoán VIX lỗ 130 tỷ trong quý 4, cả năm lãi 376 tỷ

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC:

Cập nhật BCTC quý 4 ngày 21/01: Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng bằng lần, ngay trước thềm năm Quý Mão - Ảnh 1.

Những doanh nghiệp đã công bố BCTC

Cập nhật BCTC quý 4 ngày 21/01: Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng bằng lần, ngay trước thềm năm Quý Mão - Ảnh 2.
Cập nhật BCTC quý 4 ngày 21/01: Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng bằng lần, ngay trước thềm năm Quý Mão - Ảnh 3.
Cập nhật BCTC quý 4 ngày 21/01: Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng bằng lần, ngay trước thềm năm Quý Mão - Ảnh 4.
Cập nhật BCTC quý 4 ngày 21/01: Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng bằng lần, ngay trước thềm năm Quý Mão - Ảnh 5.

Nguồn: https://cafef.vn/cap-nhat-bctc-quy-4-ngay-21-01-nhieu-doanh-nghiep-cong-bo-ket-qua-kinh-doanh-tang-truong-bang-lan-ngay-truoc-them-nam-quy-mao-20230121135854225.chn

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *