Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, … công bố

– VNSteel (TVN) lỗ 406 tỷ đồng trong quý 4, cả năm lỗ 789 tỷ đồng.

– Đức Giang (DGC) lãi trước thuế 1.195 tỷ đồng trong quý 4, giảm 18% và cả năm lãi 6.375 tỷ đồng, tăng 142%.

– FPT Telecom (FOX) lãi trước thuế 649 tỷ đồng trong quý 4, tăng 6% và cả năm lãi 2.818 tỷ đồng, tăng 18%.

– Điện Khánh Hòa (KHP) lãi trước thuế 62 tỷ đồng trong quý 4, tăng 830% và cả năm lãi 72 tỷ đồng, tăng 29%.

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4

Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 1.

Những doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4 sắp xếp theo ngành

Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 2.
Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 3.
Cập nhật BCTC quý 4 sáng ngày 19/01: Một ông lớn ngành thép báo lỗ hơn 400 tỷ đồng, thêm Đức Giang, FPT Telecom, Viet Capital Bank, ... công bố - Ảnh 4.

Nguồn: https://cafef.vn/cap-nhat-bctc-quy-4-sang-ngay-19-01-mot-ong-lon-nganh-thep-bao-lo-hon-400-ty-dong-them-duc-giang-fpt-telecom-viet-capital-bank-cong-bo-20230119075216166.chn

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *