CAP: Phạm Văn Hiệu – Người phụ trách quản trị công ty – đã mua 1.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Hiệu
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người phụ trách quản trị công ty
– Mã chứng khoán: CAP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.500 CP (tỷ lệ 0,06%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.500 CP (tỷ lệ 0,07%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá chưa đạt kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 26/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313304/cap-pham-van-hieu-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty-da-mua-1-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *