CAT: Bùi Nguyên Khánh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đăng ký mua 50.000 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Nguyên Khánh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: CAT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 780.000 CP (tỷ lệ 8,53%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Mua thêm cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/12/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300727/cat-bui-nguyen-khanh-uy-vien-hdqt-tong-giam-doc-dang-ky-mua-50-000-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *