CDC: Công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PTB

Công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chương Dương như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283951/cdc-cong-van-cua-ubcknn-ve-ho-so-thong-bao-ty-le-so-huu-nuoc-ngoai-toi-da-tai-ptb.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *