CDC: Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT và TV BKS

Công ty Cổ phần Chương Dương thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT và TV BKS như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283610/cdc-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-danh-sach-ung-vien-tv-hdqt-va-tv-bks.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *