CEG: Lê Xuân Thắng – Thành viên BKS – đăng ký mua 1.884 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Thắng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: CEG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.580 CP (tỷ lệ 0,25%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.884 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu tại tổ chức phát hành
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/11/2022
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/12/2022.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283331/ceg-le-xuan-thang-thanh-vien-bks-dang-ky-mua-1-884-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *