CFPT2204: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT01MBS22CE (mã CK: CFPT2204) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283620/cfpt2204-quyet-dinh-huy-niem-yet-chung-quyen-co-bao-dam.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *