CHP: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283968/chp-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-chi-tra-tam-ung-co-tuc-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *